+32 (0)3/779.90.92
Home > Features > Switchless Motors

Switchless Motors

De revolutionaire motoren zonder schakelingen die in de modellen van Artesian Spas worden gebruikt, drijven pompen voor hoge watervolumes aan, die lang meegaan en die vrijwel geen storingen vertonen.

Island Switchless Motor

 

De revolutionaire motoren zonder schakelingen die in de modellen van Artesian Spas worden gebruikt, drijven pompen voor hoge watervolumes aan, die lang meegaan en die vrijwel geen storingen vertonen.

 

Bij de switchless motoren is geen mechanische schakelaar nodig om van de startpositie naar de draaipositie over te gaan, waardoor de motor veel efficiënter werkt. Deze techniek helpt ook het werkingsgeluid drukken, dat bij conventionele motoren door de trillingen en de elektrische ruis wordt veroorzaakt. Een extra voordeel van de switchless motor is zijn ontwerp: hierin zijn 10 tot 16 keer minder onderdelen nodig dan in een conventionele motor, waardoor veel componenten die potentieel storingen zouden kunnen ontwikkelen, overbodig zijn geworden.


De levensduur van onze motoren zonder schakelingen wordt in tientallen jaren en niet langer in honderden uren uitgedrukt.

 TECHNISCHE INFORMATIE

 

Wat zijn de belangrijkste ontwerpverschillen tussen een motor met en een motor zonder schakelingen? Meestal wordt in dit verband verwezen naar de ontwerpen met twee snelheden. Geschakelde ontwerpen omvatten een splitfase, een ‘cap start’ en een ‘cap start’/ ‘cap run’. Het permanente split condensator- of PSC-design werkt zonder schakelaars.

Er zijn drie motorontwerpen die hiervoor in aanmerking komen:
Poolomschakelaar – de motor bevat alleen high & low main en high start; hij start alleen met de high speed start, waarna de schakelaar de start verwijdert en de high of low main bekrachtigt.
PSC/Met fasesplitsing – de motor bevat high & low main en high & low start; hij bekrachtigt alleen de combinatie van main/start die gewenst is; starttorsie bij lage snelheid is vergelijkbaar met hoge snelheid.
PSC/PSC – de motor bevat high & low main en high & low start; hij bekrachtigt alleen de main/start wikkelingen die gewenst zijn; de starttorsie bij lage snelheid is veel lager dan bij hoge snelheid.
Conventionele poolomschakelaar
• Geschakelde motoren gebruiken een centrifugale mech en schakelen om de startwikkeling of de condensator van de kring af te koppelen.
• De mech onderging betrouwbaarheidstests voor meer dan 1 miljoen cycli en schakelen tussen 100.000 en 1 miljoen cycli, afhankelijk van de schakelstromen.
• De schakelaar kan soms worden blootgesteld aan 40-45A/230V in ontwerpen met hoog vermogen, waardoor de levensduur van de schakelaar verkort.
• Vermogens variëren van 1/15 pk tot 4.0 pk.
• Kan bij hoge snelheid of bij lage snelheid starten, maar niet bij beide.
Geschakeld bij lage snelheid.
• Er werd een vernieuwd geschakeld ontwerp ontworpen om de inkorting van de levensduur van de schakelaar tegen te gaan.
• Het nieuwe ontwerp maakt gebruik van vier wikkelingen, inclusief hoge en lage mains en hoge en lage starts.
• Hoge snelheid is zonder schakelaars (PSC), terwijl lage fase split fase is.
• Schakelaarcontacten ‘zien’ stroom alleen vanaf het lage snelheidsgedeelte van de motor (1/8-1/2 pk), waardoor de schakelampères van 40-45A/230V tot 5-10A/230V worden beperkt.
• De starttorsie is ruwweg gelijk tussen hoge en lage snelheid.
• De motor kan bij hoge of bij lage snelheid starten, op basis van afzonderlijke mains en starts.
• De snelheid wordt al dan niet gespecificeerd bij het ontwerp – op basis van de voorkeur van de klant.
Switchless ontwerp
• Een switchless motor bevat weliswaar het lichaam van een schakelaar zonder contacten, zij het alleen voor de aansluitingen met de voedingskabel.
• Zowel hoge als lage snelheid zijn PSC, waardoor er geen mech/schakelaar nodig is.
• Elimineert potentieel voor voortijdige storing van mech/schakelaar.
• Er wordt een snelheidsverlagend relais gebruikt om de onaangename schakelgeluiden bij het omschakelen van hoge naar lage snelheid te elimineren.
• Het relais wordt ook gebruikt om hoge en lage snelheid elektrisch van elkaar te isoleren – elimineert motor/generator affect.

 

 

 
 
 

 

 

Switch vs Switchless

Switched vs Switchless

 


 

Functie / Kenmerk
Poleomschakelaar
PSC/Met fasesplitsing
Switchless
Output Tot 4.0 Motor-pk Tot 4.0 Motor-pk Tot 4.0 Motor-pk
Grootte frame NEMA 48 / 56 Frame NEMA 48 / 56 Frame NEMA 48 / 56 Frame
Constructie TEFC / DP TEFC / DP TEFC / DP
Elektrisch ontwerp KCR - Cap Start/Cap Run, KH - fasesplitsing, KC - Cap Start PSC High Speed, fasesplitsing, Low Speed PSC - Permanent Split Capacitor
Verluchtingsysteem Ventilator terugstroom-/ vooruitstroomas Ventilator op terugstroom-/ vooruitstroomas Ventilator op terugstroom-/ vooruitstroomas
Voordelen/ Nadelen - Hoge snelheid Hoge efficiëntie in KCR, hoog vermogenspotentieel, hoge schakelsnelheid, waardoor levensduur van schakelcontact wordt verkort Hoge efficiëntie, hoog vermogenspotentieel, geen conventionele mechanische schakelaar/mech nodig Hoge efficiëntie, hoog vermogenspotentieel, geen conventionele mechanische schakelaar/mech nodig
Voordelen/ Nadelen - Lage snelheid Uitstekende starttorsie door gebruik van high speed start, matige efficiëntie gebaseerd op ontwerp met fasesplitsing Uitstekende starttorsie op basis van individuele fasesplitsing start, waarde stemt overeen met die van hoge snelheid, gemiddelde efficiëntie Hoge efficiëntie, lage amp draw, geen schakelaar/mech nodig, aanzienlijk lagere starttorsie – risico op ‘vastgelopen’ pompen
Potentiële schakelstoringsmodus 1. Verbranden schakelaarcontact Geen Geen
  2. Mech storing veer/ gewicht/ achterplaat    
Poteniële pompstoringsmodi Geen Geen Traag/ Geen start bij lage snelheid ten gevolge van marginale starttorsie bij lage snelheid bij onderspanning
Weerstand rotor Low-Cap gebruikt voor starttorsie Low Hoog – Nodig om voldoende starttorsie bij lage snelheid te voorzien
Low Met fasesplitsing Met fasesplitsing PSC


 

 

Switched vs Switchless

We zijn Europa's grootste leverancier van high-end luxe Hot Tubs en buiten Spa's met veel Hot Tub handelaars over heel Europa.

 

Lees meer over ons.

      

 

 

Artesian Spas heeft een globaal dealer netwerk. Klik hier voor uw dichtsbijzijnde dealer/showroom. .